AMD Strela

 

Ѓуркова – Центарот за развој e во функција на Југоисточниот регион

Ѓуркова – Центарот за развој e во функција на Југоисточниот регион

Ѓуркова - ,,Во соработка со 10 општини ќе работиме на проекти кои ќе носат економски бенефити. Пред се за инфраструктурни проекти кои ќе бидат во функција на зголемување на инвестициите во овој регион и отварање работни места. Секако дека како Центар ќе бараме средства како од програмите за прекугранични соработки со Бугарија и Грција, така и од други европски фондови но и од средствата за регионален рамномерен развој на државата.,,


Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK