AMD Strela

 

Интересен начин на лов на пирани. Секоја поврзаност со дојранските е случајна и ненамерна.

Интересен начин на лов на пирани. Секоја поврзаност со дојранските е случајна и ненамерна.

Така тоа го прават во Бразил.


https://www.youtube.com/watch?v=3PnRt3GI40c
Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK