AMD Strela

 

Трипуновски - ФОН е универзитет кој што се темели на знаење

Трипуновски - ФОН е универзитет кој што се темели на знаење

Ова е универзитет кој што се темели на знаење, на перспектива во дополнувањето на знаењето и се темели на знаење кое што го пренесуваат еминентни, квалитетни и високообразовани професори и помошен персонал кој работи на универзитети-рече во своето обраќање проф.д-р Мирко Трипуновски, декан на Економскиот факултет пти ФОН Универзитетот


Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK