AMD Strela

 

Видео за овоштарство во рамки на проектот „Управување со сливот на река Струмица“

Видео за овоштарство во рамки на проектот „Управување со сливот на река Струмица“
Објавено на: 14 Jan 2020

Центар за развој на Југоисточниот плански регион:

Видeo за овоштарство за примена на современи агроеколошки мерки изработенo во рамки на проектот „Управување со сливот на река Струмица“.


Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK